A244EC        47 060kč bez DPH                             

  •  

Kotol ATAG A244EC je uzavretý, kondenzačný a modulujúci kotol ÚK s integrovaným ohrevom teplej vody.

Kotol je vybavený kompaktným tepelným výmenníkom z nehrdzavejúcej ocele s hladkými rúrkami. Ide o dobre premyslený princíp využívajúci odolné materiály. Kotol spaľuje (zemný) plyn na výrobu tepla. Teplo sa odovzdáva v tepelnom výmenníku vode do systému ústredného kúrenia. Rýchle ochladenie plynov zo spaľovania spôsobuje kondenzáciu. Výsledkom je veľmi vysoká účinnosť. Vytvorený kondenzát, ktorý nemá žiadny nepriaznivý účinok na tepelný výmenník a jeho funkčnosť, sa odvádza cez vnútornú zápachovú uzávierku.

Kotol je vybavený inteligentným systémom ovládania: CMS (Control Management System). Kotol predvída dopyt po teple zo strany systému kúrenia alebo dopyt po teplej úžitkovej vode. Kotol si vie upraviť výkon podľa systému ÚK. Znamená to, že kotol bude zapnutý dlhšie pri nízkej úrovni výkonu.

Keď je pripojený vonkajší snímač, kotol je schopný fungovať podľa ekvitermickej krivky. To znamená, že ovládanie kotla meria vonkajšiu teplotu a výstupnú teplotu. Riadiaci systém na základe tejto informácie vypočíta optimálnu teplotu výstupnej vody potrebnej pre systém UK.

Vyhlásenie: Výrobok neobsahuje a nebude obsahovať žiadne zakázané materiály
vrátane azbestu, ortuti a freónov.

Technické špecifikácie pre zemný plyn G20
Typ kotla   A244EC
Vstup Hs ÚK kW 24
Trieda účinnosti podľa BED   ****
Účinnosť podľa EN677 (36/30°C čiastočná záťaž, Hi) % 109,6
Rozsah modulácie ÚK (kapacita 80/60°C) kW 6,1 - 21,2
Rozsah modulácie ÚK (kapacita 50/30°C) kW 6.8 - 23,3
Trieda NOx EN483   5
Emisie NOx ppm 30
Emisie CO ppm 20
Typ spotrebiča   B23 B33 C13 C33 C43 C53 C63 C83 C93
Teplota spalín (80/60°C pri plnej záťaži) °C 68
Teplota spalín (50/30°C pri nízkej záťaži) °C 31
Maximálna spotreba elektrickej energie W 91
Spotreba elektrickej energie pri čiastočnej záťaži W 29
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime W 3,7
Prúd V/Hz 230 +10 % -15 % / 50Hz
Stupeň ochrany podľa EN 60529   IPX4D (IPX0D pre B23 a B33)
Hmotnosť (prázdny/v prevádzke) kg 40/44
Šírka mm 500
Výška mm 650
Hĺbka mm 395
Objem expanznej nádoby l  
Teplota prívodného vedenia max. °C 85
Prietok TÚV pri 45°C l/min 14,3
Maximálna teplota TÚV (Tvstup=10°C) °C 55

 

A203C                 38 480kč bez DPH                    

  •  

Kotol ATAG A203C je uzavretý, kondenzačný a modulujúci kotol ÚK s integrovaným ohrevom teplej vody.

Kotol je vybavený kompaktným tepelným výmenníkom z nehrdzavejúcej ocele s hladkými rúrkami. Ide o dobre premyslený princíp využívajúci odolné materiály. Kotol spaľuje (zemný) plyn na výrobu tepla. Teplo sa odovzdáva v tepelnom výmenníku vode do systému ústredného kúrenia. Rýchle ochladenie plynov zo spaľovania spôsobuje kondenzáciu. Výsledkom je veľmi vysoká účinnosť. Vytvorený kondenzát, ktorý nemá žiadny nepriaznivý účinok na tepelný výmenník a jeho funkčnosť, sa odvádza cez vnútornú zápachovú uzávierku.

Kotol je vybavený inteligentným systémom ovládania: CMS (Control Management System). Kotol predvída dopyt po teple zo strany systému kúrenia alebo dopyt po teplej úžitkovej vode. Kotol si vie upraviť výkon podľa systému ÚK. Znamená to, že kotol bude zapnutý dlhšie pri nízkej úrovni výkonu.

Keď je pripojený vonkajší snímač, kotol je schopný fungovať podľa ekvitermickej krivky. To znamená, že ovládanie kotla meria vonkajšiu teplotu a výstupnú teplotu. Riadiaci systém na základe tejto informácie vypočíta optimálnu teplotu výstupnej vody potrebnej pre systém UK.

Vyhlásenie: Výrobok neobsahuje a nebude obsahovať žiadne zakázané materiály
vrátane azbestu, ortuti a freónov.

 

Technické špecifikácie pre zemný plyn G20
Typ kotla   A203C
Vstup Hs ÚK kW 20
Trieda účinnosti podľa BED   ****
Účinnosť podľa EN677 (36/30°C čiastočná záťaž, Hi) % 109,2
Rozsah modulácie ÚK (kapacita 80/60°C) kW 4,4 - 17,6
Rozsah modulácie ÚK (kapacita 50/30°C) kW 4,9 - 19,3
Trieda NOx EN483   5
Emisie NOx ppm 30
Emisie CO ppm 20
Typ spotrebiča   B23 B33 C13 C33 C43 C53 C63 C83 C93
Teplota spalín (80/60°C pri plnej záťaži) °C 68
Teplota spalín (50/30°C pri nízkej záťaži) °C 31
Maximálna spotreba elektrickej energie W 77
Spotreba elektrickej energie pri čiastočnej záťaži W 28
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime W 3,7
Prúd V/Hz 230 +10 % -15 % / 50Hz
Stupeň ochrany podľa EN 60529   IPX4D (IPX0D pre B23 a B33)
Hmotnosť (prázdny/v prevádzke) kg 33/36
Šírka mm 500
Výška mm 650
Hĺbka mm 395
Objem expanznej nádoby l 8
Teplota prívodného vedenia max. °C 85
Prietok TÚV pri 45°C l/min 9
Maximálna teplota TÚV (Tvstup=10°C) °C 55

 

Obchodní zastoupení

Nákup velkoobchod

Jan Čechák tel. 777 270 257

cechak@certima.sk